Jest wiele opinii dotyczących nauki języków obcych – do nauki języków trzeba mieć specjalne zdolności, żeby dobrze mówić trzeba uczyć się za granicą, na naukę nigdy nie jest za późno, itp. Co jest faktem, a co mitem? Zapraszamy do lektury.

  1. Do nauki języków trzeba mieć specjalne zdolności – MIT!

Wszyscy, prędzej czy później zaczynamy mówić w naszym języku ojczystym, co jest dowodem na to, że potrafimy nauczyć się każdego języka jeżeli zostaniemy poddani ODPOWIEDNIEMU TRENINGOWI. Zdolności do nauki czegokolwiek, w tym języka obcego, nie są wrodzone, ani dziedziczone. Formułują się one w ciągu życia pod wpływem działalności praktycznej oraz odpowiedniego oddziaływania dydaktycznego. Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dobrana metoda, techniki uczenia się oraz Twoja motywacja!

2. Na naukę języka nigdy nie jest za późno – FAKT!

Mitem jest, że dzieci uczą się języka szybciej, niż dorośli. Oczywiście, naukę najlepiej rozpocząć w wieku dziecięcym, gdyż wczesne ‚osłuchanie się’ procentuje lepszą wymową i płynnością językową w przyszłości. Osoba dorosła jest również w stanie opanować język obcy sprawnie i skutecznie. Bo szybciej rozumie i przyswaja reguły gramatyczne, bo potrafi świadomie koncentrować się na danym temacie przez dłuższy czas. Człowiek dorosły posiada bogatsze słownictwo w języku ojczystym, co sprzyja uczeniu się słówek w języku obcym. Dzieci szkolne uczą się latami, gdyż nie mają jeszcze odpowiedniej motywacji. Motywacja pojawia się w wieku późniejszym. O sukcesie osoby dorosłej decydują jedynie odpowiednio dobrane techniki uczenia się oraz jej determinacja.

3. Istnieją rewelacyjne metody, dzięki którym języka można nauczyć się 4 razy szybciej, nawet w kilka tygodni… – MIT!

Każda metoda ma swoje plusy i minusy. Najlepiej wybrać tę, która pasuje do Twojego stylu uczenia się i potrzeb, lecz żadna metoda nie może zagwarantować Ci efektów bez Twojej systematycznej nauki. Cudownych pigułek wiedzy jeszcze nie wymyślono 😉

4. Lekcje indywidualne/korepetycje są bardziej efektywne niż nauka w grupie – MIT!

Faktem jest, że nauka w grupie jest o wiele bardziej efektywna niż lekcje indywidualne, zwłaszcza w uczeniu dzieci i młodzieży! Lekcje indywidualne to ryzyko trafienia na niekompetentnego nauczyciela, to brak jakiejkolwiek kontroli merytorycznej. Zazwyczaj nie określa się programu nauczania, nie wyznacza się konkretnych umiejętności językowych i tempa w jakim możemy je nabyć. Przeważnie brakuje częstego i obiektywnego testowania postępów w nauce, co obniża motywację, zwłaszcza u dzieci. Zasadniczo na korepetycjach nie zadaje się zadań domowych, co spowalnia, lub wręcz uniemożliwia proces zapamiętywania. Na lekcjach jeden na jednego trudno o atrakcyjność i różnorodność ćwiczeń, nie ma tej specyficznej energii grupy, która zapobiega znużeniu. Bywa także,
że zajęcia są zbyt rozluźnione, a nauczyciel zbyt pobłażliwy, a to obniża efektywność i spowalnia proces uczenia się.

Nauka w zorganizowanej grupie, w dobrej szkole językowej, to sprawdzeni i monitorowani nauczyciele, to konkretnie sprecyzowane sprawności językowe i określony czas ich nabycia. Częste sprawdzanie postępów rozwija motywację i nawyk systematycznego uczenia się,
a dużo zadań domowych wspomaga proces zapamiętywania oraz utrwala materiał językowy. W grupie uczymy się przez zabawę, integrację, rywalizację – rozwijamy praktyczne kompetencje językowe w sytuacjach zbliżonych do nauki komunikacji (rozmowy w parach, grupach, gry komunikacyjne). W grupie mamy narzucone optymalne tempo i dyscyplinę nauki, które zapewniają efekty.

5. Żeby dobrze mówić w języku obcym trzeba koniecznie uczyć się za granicą lub z native speakerem – MIT!

Rodzimi użytkownicy języka, tzw. native speakerzy przeważnie odbyli edukację w zupełnie innym zawodzie, sam fakt, że ktoś zna od dziecka angielski, nie oznacza, że wie, jak nauczyć innych. Owszem native speakerzy maja naturalność i zapał, ale bywa, że jest im trudno zamienić to w uporządkowaną i efektywną naukę, wyjaśnić zasady. Są zwykle pobłażliwi wobec naszych błędów i chwalą, cokolwiek powiemy. Dobrze jednak nadają się do przełamywania barier w komunikacji (o ile są komunikatywni). Właściwie wykwalifikowany i kompetentny polski nauczyciel, jest bardziej zorganizowany, wymagający, świadomie wykorzystuje różne narzędzia pedagogiczne. Stosuje odpowiednie techniki nauczania, określa tempo i jasną dyscyplinę pracy. A to wszystko decyduje o postępie w uczeniu się. Jeżeli zna świetnie język i dodatkowo potrafi zarażać pasją do języka i kultury danego kraju, ma wszystko co potrzebne, żeby skutecznie nauczyć Cię języka!